ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูพิชญะ โชคพล ที่ได้รับรางวัล Thailand​ Innovative​ Teachers​ Leadership​ Award​ 2018


ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูพิชญะ โชคพล ที่ได้รับรางวัล Thailand​ Innovative​ Teachers​ Leadership​ Award​ 2018 เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย และได้รับรางวัล จาก Microsoft Thailand จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลชนะเลิศ​ ระดับประเทศ​ Innovative​ teacher​ Leadership​ Award​ และยังได้รับพระกรุณาธิคุณเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.​ รางวัล​ Beyond the​ classroom Award ผลงานโดดเด่นด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์​ นำไปใช้ได้จริง​ ตอบสนองการแก้ปัญหา​ หรือเพิ่มประสิทธิภาพ
3.​ รางวัล​ ​ครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน​ ระดับประเทศ