กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้มีกิจกรรมวันไหว้ครู โดยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้ร่วมกันทำบุญ ฟังเทศน์ และมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น และรางวัลนักเรียนที่ความประพฤติดี