กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีการแสดงของนักเรียน และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดขึ้น

กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้มีกิจกรรมวันไหว้ครู โดยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้ร่วมกันทำบุญ ฟังเทศน์ และมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น และรางวัลนักเรียนที่ความประพฤติดี