กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีการแสดงของนักเรียน และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดขึ้น