นายพิชญะ โชคพล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ได้รับการคัดเลือก เป็น Educator Expert 2018 – 2019 จากครูทั่วโลก

นายพิชญะ โชคพล ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับการคัดเลือกเป็น Educator Expert 2018 – 2019 หนึ่งในจำนวนครูทั่วโลก จาก บริษัท Microsoft, USA