กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC และการจัดทำ LOGBOOK สำหรับครูโรงเรียนมัธยมในจังหวัดอุทัยธานี

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC และการจัดทำ LOGBOOK ให้แก่คุณครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดอุทัยธานี เพื่อทบทวนการทำความเข้าใจในกระบวนการทำ PLC และการจัดทำ Logbook เพื่อพัฒนาวิทยาฐานะของครู โดยมี นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การจัดการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  ดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดพิธีและให้โอวาทแก่ครูในการร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1473062612794676&type=1&l=e675381514

 

EDU POINT 4.0 ตลาดนัดความรู้และนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้จัดกิจกรรม ตลาดนัดความรู้และนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ในงานที่ชื่อว่า EDU POINT 4.0 โดยมี นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การจัดการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  ดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม และ นายเผด็จ นุ้ยปรี นายก อบจ.อุทัยธานี เป็นประธานในการเปิดงาน ในกิจกรรมมีการแสดงผลงานและนวัตกรรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1473006596133611&type=1&l=080b60b98e