ครูพิชญะ โชคพล ได้รับพระกรุณาธิคุณเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายพิชญะ โชคพล ได้รับพระกรุณาธิคุณเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ Thailand Innovative Teacher Leadership Awards 2018 โดยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับรางวัลการคัดเลือกสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับโรงเรียนขนาดใหญ่ เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ปี 2561

โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับรางวัลการคัดเลือกสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับโรงเรียนขนาดใหญ่ เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ปี 2561 (รางวัลการเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศ