ครูพิชญะ โชคพล ได้รับพระกรุณาธิคุณเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายพิชญะ โชคพล ได้รับพระกรุณาธิคุณเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ Thailand Innovative Teacher Leadership Awards 2018 โดยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร