ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปณาลี แก้วมณีวัฒน์ รับรางวัล นักเรียนผู้มีความประพฤติดีจากท่านองคมนตรี และรางวัล​คนดีศรีอุทัย​

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปณาลี แก้วมณีวัฒน์ นักเรียนชั้น ม.4/7 (ห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิตฯ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม)โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
ได้รับรางวัล นักเรียนผู้มีความประพฤติดีจากท่านองคมนตรี และรับรางวัล​ อันทรงเกียรติ​ คนดีศรีอุทัย​ จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี