ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปณาลี แก้วมณีวัฒน์ รับรางวัล นักเรียนผู้มีความประพฤติดีจากท่านองคมนตรี และรางวัล​คนดีศรีอุทัย​

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปณาลี แก้วมณีวัฒน์ นักเรียนชั้น ม.4/7 (ห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิตฯ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม)โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
ได้รับรางวัล นักเรียนผู้มีความประพฤติดีจากท่านองคมนตรี และรับรางวัล​ อันทรงเกียรติ​ คนดีศรีอุทัย​ จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

การเข้าค่ายคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2562

คณะผู้บริหาร ครู​โรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยการนำของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่ายธรรรมะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ณ วัดเนินตูม อำเภอสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี

นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้นำเสนอนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

ในวันที่ 4-6 เมษายน พ.ศ. 2562  คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้เข้าร่วมการนำเสนองานนิทรรศการ เนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี