นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้นำเสนอนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

ในวันที่ 4-6 เมษายน พ.ศ. 2562  คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้เข้าร่วมการนำเสนองานนิทรรศการ เนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี