ประกวดราคาซื้อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา

รายละเอียดคุณลักษณะ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปณาลี แก้วมณีวัฒน์ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2561

นางสาวปณาลี แก้วมณีวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีความยินดีนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงและเกียรติยศของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรินทร อินทรโฉม นักเรียนชั้น ม.4/7 ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับประเทศ การคัดลายมือ โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562