ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปณาลี แก้วมณีวัฒน์ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2561

นางสาวปณาลี แก้วมณีวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีความยินดีนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงและเกียรติยศของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม