ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรินทร อินทรโฉม นักเรียนชั้น ม.4/7 ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับประเทศ การคัดลายมือ โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562