คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยร่วมกับส่วนภาครัฐ ประชาชน ในจังหวัดอุทัยธานี ณ บริเวณห้าแยกวงเวียนนาฬิกา จังหวัดอุทัยธานี

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ของทุกปี