คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยร่วมกับส่วนภาครัฐ ประชาชน ในจังหวัดอุทัยธานี ณ บริเวณห้าแยกวงเวียนนาฬิกา จังหวัดอุทัยธานี