กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ของทุกปี