เด็กชายธนัชชัย กาญจโนภาสได้รับเหรียญรางวัลชมเชยจากการเป็นตัวแทนนักเรียนประเทศไทยเข้าแข่งขัน Taipei International Cup Mathematics and Mental Arithmetic Competition 2019

เด็กชายธนัชชัย กาญจโนภาส นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับเหรียญรางวัลชมเชยจากการเป็นตัวแทนนักเรียนประเทศไทยเข้าแข่งขัน Taipei International Cup Mathematics and Mental Arithmetic Competition 2019 โดยได้คะแนนลำดับที่ 4