คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

ในวันที่ 7 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปี 2563