กิจกรรมวันครู 2563

ในวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2563 โดยดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นผู้กล่าวนำคำปฏิญาณตนของครู ในครั้งนี้