แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย

ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2561

ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.