คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคมเข้าร่วม พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ในวันที่ 6-8 เมษายน 2562 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้เข้าร่วม พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562