การมอบทุนมูลนิธิพลเรือเอกสงัด ชลออยู่

ในวันที่ 17 กันยายน 2562 ทางโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้ต้อนรับคณะฯ และมอบทุนการศึกษามูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2562