ประเมินโรงเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

ในวันที่ 25 กันยายน 2562 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 โดยโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับคำแนะนำในการประเมินโรงเรียนในครั้งต่อไป