ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมที่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งกลอนสุภาพ สารานุกรมไทยระดับภูมิภาค

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแต่งกลอนสุราสารานุกรมไทยนางสาวพรนภาบัวกลับระดับชั้น 6/7
นายธนวัฒน์วิชาชีพผู้ฝึกสอน

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ ๒๔ ระดับภาค
โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้อันดับที่ ๔ (จาก ๑๐ โรงเรียน)
๑. เด็กหญิงญาณิกา จิวสืบพงษ์
๒. เด็กหญิงญาณิศา จิวสืบพงษ์
๓. เด็กหญิงปรินทร อินทโฉม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมชมรม YOUNG MAKERS โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ตามโครงการ FABLAB THAILAND

รับสมัครนักเรียน ที่สนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มีความประสงค์จะเข้าร่วมชมรม YOUNG MAKERS ของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยนักเรียนจะได้รู้เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปสู่การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เช่น หุ่นยนต์ , ระบบอัตโนมัติ , Internet of things ฯลฯ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. โดยมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นพี่เลี้ยงประจำศูนย์ ตามโครงการของ FABLAB นักเรียนคนใดสนใจสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ www.goo.gl/5m1127 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณครูพิชญะ โชคพล ด่วน!!!!! รับสมัครจำนวนจำกัด

ครูพิชญะ โชคพล ได้รับพระกรุณาธิคุณเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายพิชญะ โชคพล ได้รับพระกรุณาธิคุณเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ Thailand Innovative Teacher Leadership Awards 2018 โดยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับรางวัลการคัดเลือกสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับโรงเรียนขนาดใหญ่ เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ปี 2561

โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับรางวัลการคัดเลือกสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับโรงเรียนขนาดใหญ่ เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ปี 2561 (รางวัลการเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศ

 

ประกาศโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง และยาม

14. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภารโรงและยาม

มุทิตาจิต 2561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

 

ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้มีคุณครูผู้เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่านได้แก่

  1. ครูถวิล  พึ่งสุข
  2. ครูสมชาย  วงษ์พานิช
  3. ครูนิพนธ์ แสงเล็ก
  4. ครูกิตริยา กล้าวิกย์กรรม
  5. ครูบุศรินทร์ หาญเมธาคุณ
  6. ครูศศิธร  เลาหพรรค
  7. ครูพรทิพย์ ตระกูลโตนิยม
  8. ครูลิ้นจี่ ช้อนคราม
  9. ครูอุไร  ธรรมายน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการกิจกรรมกับวิทยาการคำนวณ

ในวันที่ 1 -2 กันยายน 25561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัดอุทัยธานี  โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ และคณะ เป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ โดยใช้กิจกรรมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีความสนใจในการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ  คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม