โรงเรียนอุทัยวิทยาคมรับการประเมิน โรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม นำโดย ดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA เพื่อทำการเข้ารับการประเมินณ ห้องประชุมศุภรัตน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.