นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับรางวัลการแข่งขันกิจกรรมจากโครงการสานฝันวัยใส จากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.