พิธีเปิดกีฬาสี “ธรรมาทิตย์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดกีฬาสี “ธรรมาทิตย์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากท่าน อดีต สส.ชาดา ไทยเศรษฐ์ เป็นประธานในการเปิดพิธีในครั้งนี้ พิธีการเปิดกีฬาสีในปี 2560 ได้เน้นการจัดขบวนพาเรดในรูปแบบการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในแต่ละรัชกาล และมีการแสดงประกอบเพลงพระราชนิพนธ์เพลงใกล้รุ่ง และเพลงอุทัยน่ารัก ณ บริเวณถนนห้าแยกวงเวียนวิทยุ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.