ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 2560

วันที่ 22 ม.ค. 2561 นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 นายศักดา แสงทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.