ยินดีต้อนรับบุคลากรสู่รั้วเหลืองแดง

คณะผู้บริหารและคณะครู ยินดีต้อนรับ
คุณครูมงคล ทองอ่อน (กลุ่มสาระฯวิทย์ฯ)
คุณครูกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์ (กลุ่มสาระฯคณิตฯ)
คุณครูลิขิต สุขพ่วง (กลุ่มสาระฯคณิตฯ)
และคุณครูดิศราพา ศรีนุช (กลุ่มสาระฯการงานฯ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.