นายพิชญะ โชคพล ได้รับรางวัล Global Teacher Award 2019 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

ในวันที่ 25 กันยายน 2562 นายพิชญะ โชคพล ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับรางวัล  Award Winner – Global Teacher Award 2019 จาก AKS Education ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยมี Educators เข้าร่วมทั้งหมด 76 ประเทศ ทั่วโลก โดยรางวัลตัดสินจากการมีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน และเข้าร่วมกิจกรรมทางการศึกษาในระดับนานาชาติ

21st CCPath เส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21

21st CCPath เส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 จัดโดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 โดยมีโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ในงานได้รับเกียรติจากท่านเผด็จ นุ้ยปรี นายก อบจ.อุทัยธานี เป็นประธาน และ ท่านบุุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ได้มาเยี่ยมชมผลงานของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี

เด็กชายธนัชชัย กาญจโนภาสได้รับเหรียญรางวัลชมเชยจากการเป็นตัวแทนนักเรียนประเทศไทยเข้าแข่งขัน Taipei International Cup Mathematics and Mental Arithmetic Competition 2019

เด็กชายธนัชชัย กาญจโนภาส นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับเหรียญรางวัลชมเชยจากการเป็นตัวแทนนักเรียนประเทศไทยเข้าแข่งขัน Taipei International Cup Mathematics and Mental Arithmetic Competition 2019 โดยได้คะแนนลำดับที่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

 

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยร่วมกับส่วนภาครัฐ ประชาชน ในจังหวัดอุทัยธานี ณ บริเวณห้าแยกวงเวียนนาฬิกา จังหวัดอุทัยธานี

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ของทุกปี

ประกวดราคาซื้อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา

รายละเอียดคุณลักษณะ