โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน โรงเรียนอุทัยวิทยาคม


คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้ร่วมแรงร่วมใจในการอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1,000 ดอก ณ ห้องประชุมศุภรัตน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม (นายชลสิทธิ์ นักเรียนห้องปวช.ปี3 : ภาพ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.