กิจกรรมรวบรวมดอกไม้จันทร์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้ร่วม กิจกรรมรวบรวมดอกไม้จันทร์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานสุพรรณิการ์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.