กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โดยดร.จิณณาวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมมอบทุนการเรียนดีให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำปี 2560 (ชาลี วงษ์รักษ์ : ภาพ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.